1. Kiến thức chung

Sơ chế cua nhanh nhất bằng cách nào?

Nhất là lúc làm cho cua chết
Từ khóa: Kiến thức chung

Theo như kinh nghiệm ngoài vựa cua thì bạn xử lý 2 mắt cua, hoặc khía nhẹ vào bụng cua. Khi đó cua sẽ ra đi từ từ và bạn có thể cắt dây buộc cua được rồi.

Trả lời

Theo như kinh nghiệm ngoài vựa cua thì bạn xử lý 2 mắt cua, hoặc khía nhẹ vào bụng cua. Khi đó cua sẽ ra đi từ từ và bạn có thể cắt dây buộc cua được rồi.

Cua chết mất chất hết bạn à. Nhưng còn sống mà luộc thấy ghê quá nên các loại cua, cá to nhà mình thả nó vào tủ đông vài giờ, xong đem ra làm gì thì làm. Sát sanh nhưng đỡ thì thấy nó giẫy chết 😂😂