Sống để làm gì?

  1. Phong cách sống

  2. Triết học

Từ khóa: 

phong cách sống

,

triết học

sống để tìm ra Đạo của bản thân 

Trả lời

sống để tìm ra Đạo của bản thân 

Don Juan thì chả sống để đi rù quyến con gái nhà người ta, "húp" đã rồi ruồng bỏ ko thương tiếc chứ gì mà hỏi.