Tôi biết tôi bị ghét.

  1. Giới tính

  2. Tình yêu

  3. Xã hội

Tôi thích người yêu của bạn thân. Họ ghét tôi xong lại giả vờ chơi thân với tôi, nói xấu tôi. Tôi ngĩ chắc ai cũng biết tôi thích người yêu của bạn thân rồi, người yêu của bạn thân cũng ghét tôi. MAY MẮN 

Từ khóa: 

may mắn

,

giới tính

,

tình yêu

,

xã hội

Không sao đâu bạn. Cố lên là sẽ vượt qua!😌

Trả lời

Không sao đâu bạn. Cố lên là sẽ vượt qua!😌