"Sống sáng tạo" là sống sao?

  1. Phong cách sống

Người làm sáng tạo có thể (cho phép mình) sống nhàm chán hay không?

Khi mà cái tôi sáng tạo cần phải được nuôi dưỡng mỗi ngày. Để có thể làm người khác "wow" với những ý tưởng của mình thì người làm sáng tạo phải tự làm "wow" chính bản thân mình trước tiên.

Có câu: "Hãy sáng tạo đi vì thế giới đã cũ kĩ quá rồi"

Vậy với mọi người, "sống sáng tạo" là sống sao?


Photo Credit: Kyle Loftus

Từ khóa: 

,

phong cách sống

Hiểu bản thân, cố gắng khám phá thế giới và Nhìn cuộc sống bằng lăng kính của mình, xây dựng được thế giới quan riêng của mình chứ Ko bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai hết. Đó là cách mình nghĩ về Sống sáng tạo :) 
Trả lời
Hiểu bản thân, cố gắng khám phá thế giới và Nhìn cuộc sống bằng lăng kính của mình, xây dựng được thế giới quan riêng của mình chứ Ko bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai hết. Đó là cách mình nghĩ về Sống sáng tạo :)