Một copywriter giỏi là như thế nào?

  1. Marketing

Copywriter có phải chỉ viết hay là đủ?

Người ta thường nhìn vào đâu để đánh giá một Copywriter?

Và theo mọi người, một Copywriter giỏi cần hội tụ đủ những yếu tố nào?

Từ khóa: 

quảng cáo

,

marketing

,

copywriter

,

marketing

Mình nghĩ một copywriter giỏi thì ngoài những kiến thức chuyên môn ra thì cần phải có một lối suy nghĩ khác biệt, sáng tạo, biết cách nắm bắt trends, tạo ra trends.

Trả lời

Mình nghĩ một copywriter giỏi thì ngoài những kiến thức chuyên môn ra thì cần phải có một lối suy nghĩ khác biệt, sáng tạo, biết cách nắm bắt trends, tạo ra trends.