Sử dụng song song Win10 và Ubuntu?

  1. Công nghệ thông tin

Hiện tại mình đang sử dụng song song Win10 và Ubuntu. Mỗi cái có cái hay của nó.

Ubuntu thì tiện lợi về môi trường, cái đặt các thứ thoải mái. Nhưng nhiều ứng dụng không hỗ trợ, hoặc hỗ trợ không tới chốn.

Win thì nhiều ứng dụng mình thấy rất hay ho. Nhưng nhiều ngôn ngữ thì cái đặt khá phức tạp, rắc rối. Riêng cài một môi trường ngon lành cành đào cho Win chắc phải mất cả buổi tìm lin, tải phần mềm tương thích, bla blo.... Trong khi Ubuntu chỉ cần />apt install rồi đi pha trà uống nước đọc sách chờ nó tự cài...

Giờ mình cài song song như vậy, sử dụng cũng ổn, nhưng có 1 vấn đề phát sinh là: Khi mình chuyển hệ điều hành, win sẽ chạy sai thời gian, nhiều khi chuyển qua lại mà không chú ý set thời gian thì nó sẽ sai, dẫn đến trễ nải nhiều thứ.

Mình cũng có dùng máy ảo, nhưng dính vấn đề hotkey không sử dụng được hết do riêng VM đã có những hotkey riêng của nó rồi, và chạy máy ảo trên win thì máy nó chịu ko nổi, rất là lag khả năng cao dẫn đến auto restart.

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Bạn có thể sử dụng feature Windows Subsystem for Linux (WSL) trên bản Windows 10 Falls Creators Update. Với features này thì có thể dùng song song Ubuntu (command line) và Windows 10

Trả lời

Bạn có thể sử dụng feature Windows Subsystem for Linux (WSL) trên bản Windows 10 Falls Creators Update. Với features này thì có thể dùng song song Ubuntu (command line) và Windows 10