Chạy bộ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào ?

  1. Sức khoẻ

Chạy bộ nhiều ảnh hhưởng đến sức khỏe như thế nào ?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Chạy bộ nhiều là tần suất nhiều hay là chạy đường dài?

Nếu chạy tần suất cao như 1 tuần 3-5 lần nhưng mỗi lần <10km thì sẽ duy trì sức khỏe hoặc giảm cân lành mạnh.

Nếu chạy đường dài là từ 15km trở lên mà còn vài lần trong tuần thì

  • Có bổ sung đủ chất: cũng không đến nỗi
  • Thiếu chất: dễ bị chấn thương như viêm đầu gối, giãn dây chằng,...
Trả lời

Chạy bộ nhiều là tần suất nhiều hay là chạy đường dài?

Nếu chạy tần suất cao như 1 tuần 3-5 lần nhưng mỗi lần <10km thì sẽ duy trì sức khỏe hoặc giảm cân lành mạnh.

Nếu chạy đường dài là từ 15km trở lên mà còn vài lần trong tuần thì

  • Có bổ sung đủ chất: cũng không đến nỗi
  • Thiếu chất: dễ bị chấn thương như viêm đầu gối, giãn dây chằng,...