Xác suất để trúng Jackpot khi chơi xổ số vietlott bao 5 là bao nhiêu ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

6. Câu trả lời :  Không gian mẫu của Mega 6/45, tức tập hợp tất cả các khả năng xảy ra, có số phần tử là:  Số bộ 6 số được tạo ra khi chơi bao 5 là bộ  Khi đó, xác suất để trúng Jackpot là:
Trả lời
6. Câu trả lời :  Không gian mẫu của Mega 6/45, tức tập hợp tất cả các khả năng xảy ra, có số phần tử là:  Số bộ 6 số được tạo ra khi chơi bao 5 là bộ  Khi đó, xác suất để trúng Jackpot là: