Sự thật nào về bản thân mà bạn không muốn chấp nhận?

  1. Tâm lý học

Đúng là con người chúng ta sinh ra không ai có thể hoàn hảo trọn vẹn, thế nhưng có những điều tiêu cực thuộc về bản thân, nhận thức được đó là điều không tốt nhưng vẫn không thể kiểm soát được đúng không nào?

Từ khóa: 

tâm lý học

Nói chung là không chấp nhận cũng phải chấp nhận nên là mọi thứ dù tốt xấu mình vẫn cứ vui vẻ với nó. Nhiều lúc tự dằn vặt ghê lắm xong lại thấy, ơ làm gì mà tệ đến thế, xong tự AQ là lần sau mắc phải sẽ sửa, không sao đâu.

Trả lời

Nói chung là không chấp nhận cũng phải chấp nhận nên là mọi thứ dù tốt xấu mình vẫn cứ vui vẻ với nó. Nhiều lúc tự dằn vặt ghê lắm xong lại thấy, ơ làm gì mà tệ đến thế, xong tự AQ là lần sau mắc phải sẽ sửa, không sao đâu.