Trước khi có điện thoại thông minh, bạn đã mang vật dụng gì vào nhà tắm/nhà vệ sinh để giết thời gian?

  1. Phong cách sống

Mình nhớ hồi đó hình như mang truyện vào đọc :))) Và cảm giác trong nhà vệ sinh đã xây được một tủ truyện mới.

Từ khóa: 

phong cách sống

Ko đem gì cả, và nhờ vậy mà biết đủ thứ về thành phần, thể loại từ dầu gội đến nước tẩy toilet, rồi hết nó thì đến lượt tường sàn, rồi tưởng tượng đủ thứ, nói chung có thể viết thành đc cuốn truyện 🤣🤣🤣

Trả lời

Ko đem gì cả, và nhờ vậy mà biết đủ thứ về thành phần, thể loại từ dầu gội đến nước tẩy toilet, rồi hết nó thì đến lượt tường sàn, rồi tưởng tượng đủ thứ, nói chung có thể viết thành đc cuốn truyện 🤣🤣🤣

Truyện, sách, báo.

Điện tử cầm tay.