Suy nghĩ của não bộ không rõ ràng ?

Khi đi xe máy trên đường tôi nảy sinh rất nhiều ý tưởng hay, khi về nhà muốn tổng hợp lại , số hóa lên trang giấy thì lại quên hết, xin hay giải thích giúp tôi hiện tượng này

Từ khóa: ý tưởng, tâm lý, não bộ, Tâm lý học

Tình trạng của bạn cũng chính là lí do nhiều người khuyên rằng nên ghi ra tất cả những ý tưởng ngay khi nó xuất hiện trong đầu mình. Vâng, ý tưởng xuất hiện trong đầu, chứ không phải mình nghĩ ra nó. Đó là vấn đề.

Nhiều phương pháp "brainstorming" cũng dựa trên nguyên lí này để thúc đẩy bộ não hoạt động nhằm khiến các ý tưởng mới lạ, hiệu quả, xuất hiện nhiều hơn trong đầu.

Và đây là một bài nói trên TED có liên quan đến vấn đề này (có Vietsub):


Trả lời

Tình trạng của bạn cũng chính là lí do nhiều người khuyên rằng nên ghi ra tất cả những ý tưởng ngay khi nó xuất hiện trong đầu mình. Vâng, ý tưởng xuất hiện trong đầu, chứ không phải mình nghĩ ra nó. Đó là vấn đề.

Nhiều phương pháp "brainstorming" cũng dựa trên nguyên lí này để thúc đẩy bộ não hoạt động nhằm khiến các ý tưởng mới lạ, hiệu quả, xuất hiện nhiều hơn trong đầu.

Và đây là một bài nói trên TED có liên quan đến vấn đề này (có Vietsub):