tác dụng của thuốc lợi tiểu thiazid là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ức chế tái hấp thu Na+ và Cl- ở đầu ống lượn xa
Trả lời
Ức chế tái hấp thu Na+ và Cl- ở đầu ống lượn xa