Tại sao cá lìm kìm lại xuất hiện và sống trong các ao nước đọng?

  1. Khoa học

Những cái vũng nước đọng lại lâu ngày sau mưa, nơi mà tưởng chừng chỉ có lăng quăng ở thì lại xuất hiện cá lìm kìm sinh sống, vây chúng đến bằng cách nào?

Từ khóa: 

khoa học

Cá lìm kìm sống được ở môi trường nước ngọt lẫn nước lợ, thường xuất hiện vào mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long. Mùa mưa nước sông dâng lên, ngập lụt các thứ nên có thể chúng bơi theo lũ vào đất liền, rồi kẹt lại ở các vũng ao tù nước đọng thôi bạn.

Trả lời

Cá lìm kìm sống được ở môi trường nước ngọt lẫn nước lợ, thường xuất hiện vào mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long. Mùa mưa nước sông dâng lên, ngập lụt các thứ nên có thể chúng bơi theo lũ vào đất liền, rồi kẹt lại ở các vũng ao tù nước đọng thôi bạn.