1. Phát triển sản phẩm

Tại sao các designer thường thích làm lại cái bánh xe?

Mình có biết một số designer, họ thường sáng tạo dựa trên ý tưởng cá nhân và có tham khảo 1 chút từ các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Kết quả là họ rất hay sáng tạo ra rất nhiều sản phẩm còn nhiều bất cập. Dường như việc đi bắt chước 1 sản phẩm nào đó có sẵn là việc rất khó khăn với họ. Mình không biết đó có phải là đặc điểm chung của người làm thiết kế hay chỉ là cá biệt ở một số người mình đã gặp phải?

Từ khóa: designer, product designer, Phát triển sản phẩm