1. Văn hóa

Tại sao các kỳ họp quốc hội hay thế kỉ thường dùng số la mã để biểu thị số lần mà không dùng số la tinh ?

Từ khóa: Văn hóa

Đầu tiên, số La Mã và số Latinh là một. Mình nghĩ ý bạn là tại sao các trường hợp ví dụ bạn đưa ra thì "số La Mã" thay vì "số Ả Rập" được dùng.

Theo mình thì đây là quy ước để phân biệt giữa tự số (序數, tự trong "thứ tự") và cơ số (基數, cơ trong "căn cơ").

Trong tiếng Việt, sự khác biệt chỉ là có thêm chữ "thứ". Nhiều khi văn nói ta quen bỏ chữ "thứ" (ví dụ "thế kỷ thứ...") nên ta khó thấy sự khác biệt hơn. Trong các ngôn ngữ khác, các trường hợp trên sẽ dùng tự số, và các từ sẽ khác.

Ví dụ: "Thế kỷ (thứ) hai mươi mốt"

Trong tiếng Latinh là: saeculum primum vicesimum

(thay vì dùng cơ số là viginti unus).

Trả lời

Đầu tiên, số La Mã và số Latinh là một. Mình nghĩ ý bạn là tại sao các trường hợp ví dụ bạn đưa ra thì "số La Mã" thay vì "số Ả Rập" được dùng.

Theo mình thì đây là quy ước để phân biệt giữa tự số (序數, tự trong "thứ tự") và cơ số (基數, cơ trong "căn cơ").

Trong tiếng Việt, sự khác biệt chỉ là có thêm chữ "thứ". Nhiều khi văn nói ta quen bỏ chữ "thứ" (ví dụ "thế kỷ thứ...") nên ta khó thấy sự khác biệt hơn. Trong các ngôn ngữ khác, các trường hợp trên sẽ dùng tự số, và các từ sẽ khác.

Ví dụ: "Thế kỷ (thứ) hai mươi mốt"

Trong tiếng Latinh là: saeculum primum vicesimum

(thay vì dùng cơ số là viginti unus).