Tại sao chúng ta thức dậy khi nghe thấy tên mình?

  1. Tâm lý học

Nghe rất hiển nhiên nhưng ko biết có lời giải thích nào khoa học ko :) Vì sao nghe tên người khác ta ko tỉnh mà nghe tên mình thì tỉnh?

Từ khóa: 

tâm lý học

Do nghe mãi thì quen nên dễ nhận ra hơn thôi.
Chứ thực tế chỉ cần lớn tiếng, thì không cần gọi đúng tên thì vẫn thức mà.
Trả lời
Do nghe mãi thì quen nên dễ nhận ra hơn thôi.
Chứ thực tế chỉ cần lớn tiếng, thì không cần gọi đúng tên thì vẫn thức mà.