Tại sao có những người tin vào tình yêu sét đánh?

Từ khóa: Tình yêu

Tình yêu thuộc về cảm xúc, mà cảm xúc của con người là bất biến. Mình thấy dù là tình yêu sét đánh, yêu qua giới thiệu, yêu qua tìm hiểu hay vì bất cứ lí do gì thì đó cũng chỉ là phương tiện để 2 con người đến với nhau thôi bạn ạ.

Còn để mà tình yêu ấy tồn tại lâu dài hay không thì còn phụ thuộc vào cách xử lý vấn đề của họ trong mối quan hệ nữa. Đọc bình luận dưới thì mình thấy bạn có vẻ không tin vào tình yêu sét đánh nhỉ??? Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của bạn được không?

Trả lời

Tình yêu thuộc về cảm xúc, mà cảm xúc của con người là bất biến. Mình thấy dù là tình yêu sét đánh, yêu qua giới thiệu, yêu qua tìm hiểu hay vì bất cứ lí do gì thì đó cũng chỉ là phương tiện để 2 con người đến với nhau thôi bạn ạ.

Còn để mà tình yêu ấy tồn tại lâu dài hay không thì còn phụ thuộc vào cách xử lý vấn đề của họ trong mối quan hệ nữa. Đọc bình luận dưới thì mình thấy bạn có vẻ không tin vào tình yêu sét đánh nhỉ??? Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của bạn được không?

Tại sao không nhỉ? Nhiều mối tình sét đánh tồn tại và thâm chí còn rất lâu bền.