tại sao có tham nhũng?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

tiền không bao giờ là đủ, chỉ tham nhũng mới nuôi được tham nhũng
Trả lời
tiền không bao giờ là đủ, chỉ tham nhũng mới nuôi được tham nhũng