Tại sao con người lại có răng?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

tại có răng mới nhai thức ăn được
Trả lời
tại có răng mới nhai thức ăn được