Tại sao đi thang máy không xoá được những tầng mình ấn nhầm?

  1. Công nghệ thông tin

Cái này là người ta cố ý hay vẫn chưa làm được thế nhỉ, nhiều khi gây bất tiện quá, ấn nhầm 1 cái là phải đợi nó dừng tầng đấy chứ không xoá được. Xong muốn trêu tức nhau là ấn 1 loạt tầng cho dừng đã đời :))

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Vì khi bạn ấn chọn tầng thì hệ thống vận chuyển của thang máy đã xác nhận bạn chọn tầng đó nên bắt đầu di chuyển tới, bạn không thể bỏ chọn được, nếu bỏ chọn thì thang máy phải dừng lại, việc này thứ nhất là nguy hiểm, thứ 2 là phản hồi của nó không đủ nhanh để dừng lại cho bạn chọn tầng khác nên bắt buộc phải di chuyển đến tầng bạn đã chọn trước rồi mới chọn lại được.

Hệ thống vận chuyển của thang máy rất chậm nên không thể giống với yêu cầu của bạn được.

Trả lời

Vì khi bạn ấn chọn tầng thì hệ thống vận chuyển của thang máy đã xác nhận bạn chọn tầng đó nên bắt đầu di chuyển tới, bạn không thể bỏ chọn được, nếu bỏ chọn thì thang máy phải dừng lại, việc này thứ nhất là nguy hiểm, thứ 2 là phản hồi của nó không đủ nhanh để dừng lại cho bạn chọn tầng khác nên bắt buộc phải di chuyển đến tầng bạn đã chọn trước rồi mới chọn lại được.

Hệ thống vận chuyển của thang máy rất chậm nên không thể giống với yêu cầu của bạn được.