Tại sao gà không thể bay ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

thức ăn có đầy dưới đất bay làm cái gì :)
Trả lời
thức ăn có đầy dưới đất bay làm cái gì :)