Nhạc tế lễ Jongmyo là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Năm trong năm, hậu duệ của dòng tộc Jeonju Yi, hoàng tộc thời Joseon (1939-1910), làm lễ thờ cúng tổ tiên tại đền Jongmyo ở trung tâm thủ đô Seoul. Nghi lễ này dù đã tổ chức ngắn gọn hơn trước đây nhưng có tới 19 loại nhạc cụ cổ điển, bao gồm chùm chuông đá, chuông đồng, các loại trống, hòa nên âm thanh đặc biệt cho buổi lễ truyền thống
Trả lời
Vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Năm trong năm, hậu duệ của dòng tộc Jeonju Yi, hoàng tộc thời Joseon (1939-1910), làm lễ thờ cúng tổ tiên tại đền Jongmyo ở trung tâm thủ đô Seoul. Nghi lễ này dù đã tổ chức ngắn gọn hơn trước đây nhưng có tới 19 loại nhạc cụ cổ điển, bao gồm chùm chuông đá, chuông đồng, các loại trống, hòa nên âm thanh đặc biệt cho buổi lễ truyền thống