Lực là gì?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Mình đang định hỏi câu này. Và mình nghĩ chắc bạn đây cũng không thoả mãn với định nghĩa hiện tại.

Mình nghĩ lực là một đại lượng vật lý giả định. Cũng như khối lượng, năng lượng, điện tích,.....

Những đại lượng vật lý là do con người tự định nghĩa ra để mô tả những gì họ thấy. Tất nhiên nó phải có một tiêu chuẩn nào đó phù hợp với thực tế. Nhưng nó không phải là bản chất.

Một vật di chuyển trong điện trường: là có lực điện gây ra chuyển động đó

Một vật di chuyển trong trọng trường: ta có lực hấp dẫn

Ta có thể thay khái niệm lực bằng luật, luật này quy định một vài đặc điểm của vật chất sẽ có quy luật tương tác riêng. Như khi đi trên đường, thì cần phải xem phương tiện đó là phương tiện gì, đường này là đường gì, các biển báo ra sao,... Thì sẽ biết được phương tiện đó được phép di chuyển như thế nào. Cho nên các lực luôn đi kèm với các định luật. Nói cách khác lực cũng là luật.

Trả lời

Mình đang định hỏi câu này. Và mình nghĩ chắc bạn đây cũng không thoả mãn với định nghĩa hiện tại.

Mình nghĩ lực là một đại lượng vật lý giả định. Cũng như khối lượng, năng lượng, điện tích,.....

Những đại lượng vật lý là do con người tự định nghĩa ra để mô tả những gì họ thấy. Tất nhiên nó phải có một tiêu chuẩn nào đó phù hợp với thực tế. Nhưng nó không phải là bản chất.

Một vật di chuyển trong điện trường: là có lực điện gây ra chuyển động đó

Một vật di chuyển trong trọng trường: ta có lực hấp dẫn

Ta có thể thay khái niệm lực bằng luật, luật này quy định một vài đặc điểm của vật chất sẽ có quy luật tương tác riêng. Như khi đi trên đường, thì cần phải xem phương tiện đó là phương tiện gì, đường này là đường gì, các biển báo ra sao,... Thì sẽ biết được phương tiện đó được phép di chuyển như thế nào. Cho nên các lực luôn đi kèm với các định luật. Nói cách khác lực cũng là luật.

Trong vật lý học, lực là bất kỳ ảnh hưởng nào làm một vật thể chịu sự thay đổi, hoặc là ảnh hưởng đến chuyển động, hướng của nó hay cấu trúc hình học của nó