Đại Hội VII Quốc tế cộng sản (6/1935), Hồ Chí Minh đã cùng đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương tham dự gồm có những ai?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Đại hội lần thứ VII của QTCS có sự tham dự của nhiều đoàn đại biểu Đảng Cộng sản từ các nước trên thế giới, trong đó có đoàn Đảng Cộng sản Đông Dương gồm 3 đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Tú Hưu nhé bạn.

Trả lời

Đại hội lần thứ VII của QTCS có sự tham dự của nhiều đoàn đại biểu Đảng Cộng sản từ các nước trên thế giới, trong đó có đoàn Đảng Cộng sản Đông Dương gồm 3 đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Tú Hưu nhé bạn.