Tại sao giấy vệ sinh luôn có màu trắng?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Đỡ tốn chi phí nhuộm màu + dễ nhìn nhất nữa, có lẽ là vậy.

Trả lời

Đỡ tốn chi phí nhuộm màu + dễ nhìn nhất nữa, có lẽ là vậy.