Tại sao trỏ chuột máy tính lại nghiêng thay vì thẳng?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

nghiêng để giúp người sử dụng dễ nhìn xem mình đang bấm chuột vào đâu hơn

Trả lời

nghiêng để giúp người sử dụng dễ nhìn xem mình đang bấm chuột vào đâu hơn