Tại sao hầu hết bảng mạch in lại có màu xanh lá cây trong khi của Apple lại màu đen?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Tui cũng hóng cao nhân cho câu hỏi này.

Trả lời

Tui cũng hóng cao nhân cho câu hỏi này.