Tại sao Hà Nội vẫn chưa cho trường học mở cửa dù không theo Zero Covid mà đã tiến tới miễn dịch cộng đồng "sống chung với dịch" rồi?

Từ khóa: mở cửa, trường học, zero covid, Xã hội