Tại sao Hanzawa Naoki lại bị giáng cấp trong tập cuối mặc dù anh đã làm tất cả những công việc tuyệt vời?

  1. Âm nhạc

Từ khóa: 

âm nhạc

Vì ông chủ tịch ngân hàng đó có thể đổi trắng thay đen nên nghĩ anh hanzawa naoki là cái gai trong mắt sợ bị lột tẩy như ông thường vụ owada nên đã thuyên chuyển a đi chỗ khác

Trả lời

Vì ông chủ tịch ngân hàng đó có thể đổi trắng thay đen nên nghĩ anh hanzawa naoki là cái gai trong mắt sợ bị lột tẩy như ông thường vụ owada nên đã thuyên chuyển a đi chỗ khác