Những nhược điểm của kết hợp xương bằng nẹp vis xương đùi là:

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bóc tách phần mềm nhiều Làm chậm liền xương Dễ gây nhiễm trùng
Trả lời
Bóc tách phần mềm nhiều Làm chậm liền xương Dễ gây nhiễm trùng