Tại sao hồi xưa vào ngày 08/03 phụ nữ trên thế giới không biểu tình yêu cầu nhà nước cầm quyền (TBCN như ở Mỹ, Châu Âu và XHCN là Liên Xô) bỏ án tử hình đối với phụ nữ?

  1. Lịch sử

  2. Xã hội

  3. Luật pháp

  4. Hỏi xoáy Đáp hay

Đọc trong wiki thấy sức mạnh của phụ nữ khi đoàn kết lại là rất mạnh và đã đạt được thành công như quyền bầu cử, làm việc, lương,.....

Tôi thắc mắc nếu tiếp tục trên đà chiến thắng vào ngày 08/03 phụ nữ tiếp tục biểu tình ở Mỹ, Châu Âu và Liên Xô thậm chí Châu Á như Nhật Bản, Trung Hoa Dân Quốc để ra yêu cầu bỏ án tử hình đối với phụ nữ (mức án cao nhất áp dụng cho phụ nữ là tù chung thân không ân xá, đàn ông thì vẫn bị tử hình) thì liệu có thành công không? Tôi thấy họ đã thành công trong việc giành quyền lợi như bầu cử, việc làm, lương thì làm nốt việc kêu gọi bỏ án tử hình với phụ nữ cũng được mà.

Từ khóa: 

lịch sử

,

xã hội

,

luật pháp

,

hỏi xoáy đáp hay

thế thì đấy là giành quyền bình đẳng hay giành quyền ưu tiên?

bạn tự trả lời nhé

Trả lời

thế thì đấy là giành quyền bình đẳng hay giành quyền ưu tiên?

bạn tự trả lời nhé