Tại sao khủng long thống trị Trái đất hơn 100 triệu năm lại không sinh ra trí tuệ như loài người?

  1. Sinh vật cảnh

Loài người mới chỉ xuất hiện trên Trái đất vài trăm nghìn năm nhưng chúng ta lại sở hữu một trí tuệ rất ưu việt, thế nhưng tại sao khủng long đã thống trị Trái đất hơn 100 triệu năm lại không hề tiến hóa để sở hữu được trí tuệ như chúng ta?

Từ khóa: 

sinh vật cảnh

Tổ tiên của loài người thì xuất hiện cách đây vài triệu năm rồi bạn. Theo ý kiến cá nhân mình:

Thứ nhất, nguyên liệu của tiến hóa là đột biến và biến dị tổ hợp. Cái này là ngẫu nhiên.

Thứ hai, ko cần thiết. Ở đại trung sinh, khủng long là loài thống trị gần như tuyệt đối, ko hề có loài nào đe dọa đến sự tồn tại của chúng nó cả. Từ đó, khủng long tiến hóa theo hướng tăng cường các chức năng vật lý, thích hợp cho việc kiếm ăn/ sinh tồn chứ ko tiến hóa theo kiểu phát triển hệ thần kinh.

Thứ ba, khủng long là bò sát, chi trước ko phát triển ko thích hợp cho việc sử dụng công cụ. Con người tiến hóa từ vượn người, chi trước phát triển, cầm nắm được, tiện cho việc dùng các công cụ và quan trọng nhất là dùng các công cụ này để ghi chép lại kinh nghiệm truyền từ đời trước cho đời sau.

Trả lời

Tổ tiên của loài người thì xuất hiện cách đây vài triệu năm rồi bạn. Theo ý kiến cá nhân mình:

Thứ nhất, nguyên liệu của tiến hóa là đột biến và biến dị tổ hợp. Cái này là ngẫu nhiên.

Thứ hai, ko cần thiết. Ở đại trung sinh, khủng long là loài thống trị gần như tuyệt đối, ko hề có loài nào đe dọa đến sự tồn tại của chúng nó cả. Từ đó, khủng long tiến hóa theo hướng tăng cường các chức năng vật lý, thích hợp cho việc kiếm ăn/ sinh tồn chứ ko tiến hóa theo kiểu phát triển hệ thần kinh.

Thứ ba, khủng long là bò sát, chi trước ko phát triển ko thích hợp cho việc sử dụng công cụ. Con người tiến hóa từ vượn người, chi trước phát triển, cầm nắm được, tiện cho việc dùng các công cụ và quan trọng nhất là dùng các công cụ này để ghi chép lại kinh nghiệm truyền từ đời trước cho đời sau.

Câu hỏi hay
Tôi thấy rằng thời kỳ của khủng long cũng giống như thời kỳ mà con người chúng ta dựa vào sức mạnh cơ bắp để xưng bá, cũng giống như các thanh niên ở các quốc gia chậm pt dùng đao kiếm để dương oai, còn loài người thì khác dùng trí tuệ để thống trị