Tại sao lại phải chọn lựa tình cảm và gia đình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Câu này mình sẽ rất quan tâm và muốn trả lời nếu bạn nói kỹ hơn! Thêm câu chuyện cụ thể hoặc có ghi lại "Tại sao phải lựa chọn giữa người yêu và gia đình?"

Chứ như kia, mình cũng chưa chắc đã hiểu đúng câu hỏi. 😊

Trả lời

Câu này mình sẽ rất quan tâm và muốn trả lời nếu bạn nói kỹ hơn! Thêm câu chuyện cụ thể hoặc có ghi lại "Tại sao phải lựa chọn giữa người yêu và gia đình?"

Chứ như kia, mình cũng chưa chắc đã hiểu đúng câu hỏi. 😊