Tại sao nên chọn học ngành Khoa học quản lí ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

– Là trung tâm đào tạo đa ngành, trong đó có đào tạo nhân lực quản lí có chất lượng cao về quản lí ở Việt Nam, với nội dung hiện đại, kiến thức cập nhật theo mô hình quản lí các quốc gia có truyền thống quản lí tốt của Châu Âu, Mĩ, Nhật Bản và Trung Quốc… Mục tiêu đào tạo hướng đến là: Toàn diện – Hiện đại – Hiệu quả. – Quá trình học tập bạn có nhiều cơ hội để bạn được gặp gỡ, trao đổi với nhiều chính trị gia, doanh nhân thành đạt. – Có đội ngũ giảng viên đông đảo, chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm. Hiện nay phần lớn đội ngũ giảng viên này đều đang là cộng tác viên, chuyên gia tư vấn về quản lí của nhiều doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cơ quan nhà nước. Nhiều năm qua Khoa Khoa học quản lí là đối tác của Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam. – Có nhiều cơ hội để nhận học bổng học tập, nghiên cứu do các doanh nghiệp đỡ đầu, các cơ quan nhà nước, các tổ chức và các trường đại học nước ngoài tài trợ. – Quá trình học tập, bạn có thể học thêm ngành học thứ 2 ngay tại Khoa và các chứng chỉ hỗ trợ nghề quản lí như: Nghiệp vụ về Sở hữu trí tuệ, Nghiệp vụ hoạch định và phân tích chính sách. – Bạn có thể được tuyển chọn vào học ngành Khoa học quản lí hệ chất lượng cao với chế độ đãi ngộ đặc biệt và được đội ngũ giảng viên trình độ cao giảng dạy. – Nếu bạn theo học hệ chuẩn thì cũng có nhiều nghề nghiệp và cơ hội việc làm cho bạn lựa chọn sau khi tốt nghiệp.
Trả lời
– Là trung tâm đào tạo đa ngành, trong đó có đào tạo nhân lực quản lí có chất lượng cao về quản lí ở Việt Nam, với nội dung hiện đại, kiến thức cập nhật theo mô hình quản lí các quốc gia có truyền thống quản lí tốt của Châu Âu, Mĩ, Nhật Bản và Trung Quốc… Mục tiêu đào tạo hướng đến là: Toàn diện – Hiện đại – Hiệu quả. – Quá trình học tập bạn có nhiều cơ hội để bạn được gặp gỡ, trao đổi với nhiều chính trị gia, doanh nhân thành đạt. – Có đội ngũ giảng viên đông đảo, chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm. Hiện nay phần lớn đội ngũ giảng viên này đều đang là cộng tác viên, chuyên gia tư vấn về quản lí của nhiều doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cơ quan nhà nước. Nhiều năm qua Khoa Khoa học quản lí là đối tác của Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam. – Có nhiều cơ hội để nhận học bổng học tập, nghiên cứu do các doanh nghiệp đỡ đầu, các cơ quan nhà nước, các tổ chức và các trường đại học nước ngoài tài trợ. – Quá trình học tập, bạn có thể học thêm ngành học thứ 2 ngay tại Khoa và các chứng chỉ hỗ trợ nghề quản lí như: Nghiệp vụ về Sở hữu trí tuệ, Nghiệp vụ hoạch định và phân tích chính sách. – Bạn có thể được tuyển chọn vào học ngành Khoa học quản lí hệ chất lượng cao với chế độ đãi ngộ đặc biệt và được đội ngũ giảng viên trình độ cao giảng dạy. – Nếu bạn theo học hệ chuẩn thì cũng có nhiều nghề nghiệp và cơ hội việc làm cho bạn lựa chọn sau khi tốt nghiệp.