Tại sao người Hàn quốc khi ăn lại để phát ra nhiều âm thanh xì xụp tóp tép?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Điều này có thể là kết quả của lịch sử xa xưa, khi bán đảo Triều Tiên nói chung và Hàn Quốc sau này nói riêng là một nơi đói kém suốt hàng thiên niên kỷ. Do khí hậu khắc nghiệt và đất đai cằn cỗi nên thịt và lương thực đều khan hiếm. Trâu bò là sức kéo nên không được giết lấy thịt. Sau này, Hàn Quốc còn bị quân Nhật Bản chiếm đóng và chiến tranh liên miên nên càng khiến việc đói ăn trở thành nghiêm trọng. Cơm gạo là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Vì vậy, những âm thanh kỳ lạ họ phát ra khi ăn cũng là để tỏ thái độ rằng đồ ăn rất ngon, và họ đang thực sự thưởng thức bữa ăn này.
Trả lời
Điều này có thể là kết quả của lịch sử xa xưa, khi bán đảo Triều Tiên nói chung và Hàn Quốc sau này nói riêng là một nơi đói kém suốt hàng thiên niên kỷ. Do khí hậu khắc nghiệt và đất đai cằn cỗi nên thịt và lương thực đều khan hiếm. Trâu bò là sức kéo nên không được giết lấy thịt. Sau này, Hàn Quốc còn bị quân Nhật Bản chiếm đóng và chiến tranh liên miên nên càng khiến việc đói ăn trở thành nghiêm trọng. Cơm gạo là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Vì vậy, những âm thanh kỳ lạ họ phát ra khi ăn cũng là để tỏ thái độ rằng đồ ăn rất ngon, và họ đang thực sự thưởng thức bữa ăn này.