tại sao người ngoài hành tinh lại có thật trên đời

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Người ngoài hành tinh hoàn toàn có thật, nhưng lại chưa chứng minh được... Minh nhơ co người từng nói. Thế gioi cua chung ta ma ta thây được thực sự rất nhỏ bé vũ trụ thì bao la vô tận chung ta chua tìm thấy điểm kết thúc cua vũ trụ bởi ngoai kia co sự sông hay k còn la câu hoi, Tại sao Trai Đât thi lại co sự sông còn bên ngoai kia thj k, ngoai vũ trụ kia cug có nhưng o rất xa có khi họ còn lạc hậu hơn ta có khi họ còn tiên tiến hơn ta, câu hoi này pai chờ thơi gian để chứng thực.
Trả lời
Người ngoài hành tinh hoàn toàn có thật, nhưng lại chưa chứng minh được... Minh nhơ co người từng nói. Thế gioi cua chung ta ma ta thây được thực sự rất nhỏ bé vũ trụ thì bao la vô tận chung ta chua tìm thấy điểm kết thúc cua vũ trụ bởi ngoai kia co sự sông hay k còn la câu hoi, Tại sao Trai Đât thi lại co sự sông còn bên ngoai kia thj k, ngoai vũ trụ kia cug có nhưng o rất xa có khi họ còn lạc hậu hơn ta có khi họ còn tiên tiến hơn ta, câu hoi này pai chờ thơi gian để chứng thực.
Người ngoài hành tinh mà chúng ta hây nói thật ra là người từ hành tinh khác đến