1. Tâm lý học

Tại sao người ta muốn ta nghĩ công ty là gia đình?

Mong muốn này có phải đúng với mọi loại hình, quy mô cũng như nội bộ mỗi doanh nghiệp?

Đối với tôi thì cty không phải gia đình? Bạn thì sao?

Từ khóa: văn hóa doanh nghiệp, tâm lý học

Mối quan hệ giữa người với người là điểm cốt lõi làm nên sức mạnh tập thể. Nó liên quan trực tiếp tới các vấn đề nhân sự, hiệu suất, doanh số .. "A là gia đình", "B là ngôi nhà thứ 2" là những khẩu hiệu dù nghe hơi hão huyền nhưng vẫn có tác dụng cho mục tiêu đó

Trả lời

Mối quan hệ giữa người với người là điểm cốt lõi làm nên sức mạnh tập thể. Nó liên quan trực tiếp tới các vấn đề nhân sự, hiệu suất, doanh số .. "A là gia đình", "B là ngôi nhà thứ 2" là những khẩu hiệu dù nghe hơi hão huyền nhưng vẫn có tác dụng cho mục tiêu đó

Gọi là công ty gia đình ấy mà 🙄

Bởi vì tổ chức cần phải được kết nối bằng văn hoá.

- Việt Nam chúng ta có văn hoá gia đình: thứ được đúc kết, xây dựng hàng ngàn năm.

- Việt Nam không có cái gọi là văn hoá doanh nghiệp.

Chúng ta mới có khoảng 35 năm mở cửa, có lẽ tầm 30 - 50 năm nữa, sau từ 2-3 thế hệ thì chúng ta sẽ dần hình thành được văn hoá doanh nghiệp, văn hoá kinh doanh.