1. Phong cách sống

Tình yêu có bắt nguồn từ một sự lựa chọn tối ưu nhất?

Hôm nay người ta share nhiều về cái gọi là "sự lựa chọn sai lầm", đại khái là nên yêu một người hợp với mình, hơn là người làm cho mình đau, bong bóng thì nên yêu bông gòn chứ không phải xương rồng... cũng có lí. Hay vô trách nhiệm hơn là "yêu phải một người không ra gì, phí đời"... cứ như mình không có trách nhiệm gì, mình là kẻ ban phát tình yêu ấy?

Thôi thì sao cũng được, ai quan niệm tình yêu thế nào cũng đúng và cũng chỉ đúng với chính bản thân họ mà thôi.

Cho đến lúc này, với tôi thì những thứ gọi là "sự lựa chọn" hay "phù hợp" hoặc "xứng lứa vừa đôi"... chỉ là những khái niệm dùng cho các mối quan hệ, chứ không có lựa chọn nào cho tình yêu.

Nói cách khác: bạn có thể có những lựa chọn để bắt đầu một mối quan hệ, chứ không phải bắt đầu một tình yêu. Với tình yêu, nó là thứ xảy ra trước, rồi bạn sẽ chọn tiếp hay dừng, hình thành nên mối quan hệ từ đó hay không. Bạn có thể từ bỏ một tình yêu chứ không thể bắt đầu nó được.

Tôi nhớ trong tuồng cải lương "Bên cầu dệt lụa" có một câu hát, rằng "nếu tình yêu có thể thay chiều đổi hướng, thì đâu ai phải đau khổ vì yêu"..

Tình yêu là thứ tự nhiên đến, nếu cứ đặt nặng mối quan hệ ở trước, thì tôi không chắc kiếp này bạn có thật sự yêu ai đó hay không.. Cũng có thể là có, nhưng bạn bỏ qua, vì một mối quan hệ tốt luôn là một lựa chọn an toàn hơn :)

Nhất Bảo

Từ khóa: tình yêu, lựa chọn, mối quan hệ, văn hóa, phong cách sống, phong cách sống