Tại sao người Việt Nam thích sở hữu đất?

  1. Xã hội

  2. Luật pháp

Từ khóa: 

xã hội

,

luật pháp

Cái này đi từ yếu tố sản xuất nông nghiệp từ ngày xưa của người Việt Nam, khi nông nghiệp còn là nền ngành nghề quan trọng hàng đầu trong bách nghiệp của quốc gia, những người giàu có nhất luôn là những người sở hữu lượng đất đai nhiều nhất. Cho dù giống tốt, vật nuôi dễ chăm sóc nhưng k thước đất cắm dùi thì cũng phế vật. Từ cơ sở đó nên dẫn đến quan niệm như ngày hôm nay, thậm chí còn có quan điểm là đi lên bằng đất thì vừa giàu nhanh vừa giàu bền

Trả lời

Cái này đi từ yếu tố sản xuất nông nghiệp từ ngày xưa của người Việt Nam, khi nông nghiệp còn là nền ngành nghề quan trọng hàng đầu trong bách nghiệp của quốc gia, những người giàu có nhất luôn là những người sở hữu lượng đất đai nhiều nhất. Cho dù giống tốt, vật nuôi dễ chăm sóc nhưng k thước đất cắm dùi thì cũng phế vật. Từ cơ sở đó nên dẫn đến quan niệm như ngày hôm nay, thậm chí còn có quan điểm là đi lên bằng đất thì vừa giàu nhanh vừa giàu bền