Tại sao nhiều công ty chỉ tuyển hoặc ưu tiên nhân viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm.?

  1. Hướng nghiệp

Mình đang là sinh viên, mình thấy có rất rất nhiều công ty hoặc người tuyển dụng yêu cầu những người ứng tuyển có kinh nghiệm 1, 2 năm làm ở vị trí tương đương, nhưng cũng có công ty/người tuyển dụng lại ưu tiên/yêu cầu người ứng tuyển chưa có kinh nghiệm/ mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Trước giờ mình cứ nghĩ là không có kinh nghiệm thì khó kiếm được việc làm lắm.
Từ khóa: 

hướng nghiệp

Cũng có khá nhiều lý do đấy nhỉ
- Nguồn lực công ty: nhiều công ty họ biết nguồn lực họ có đến đâu không thể cạnh tranh với tập đoàn lớn về mức lương, đãi ngộ để tuyển nhân sự có nhiều kinh nghiệm. Vậy nên họ quyết định tuyển các bạn fresh hoặc junior về đào tạo.
- Đặc thù văn hoá, mô hình công ty hoặc tính chất sản phẩm: thường các công ty start-up văn hoá rất đặc thù, chỉ có các bạn trẻ mới có thể thích nghi tốt và chấp nhận đi lâu dài cùng công ty
- Ưu điểm nhân sự trẻ: không phải là cứ có ít kinh nghiệm là không có lợi thế gì, ưu điểm của nhân sự trẻ đó là tư duy mới mẻ, sáng tạo, nhiệt huyết mà nhiều ngành nghề rất cần. Nhìn vào giới làm marketing, creative ở các agency hầu hết là người trẻ không à. Ví dụ như team làm content cho Durex cũng cực trẻ luôn.
Trả lời
Cũng có khá nhiều lý do đấy nhỉ
- Nguồn lực công ty: nhiều công ty họ biết nguồn lực họ có đến đâu không thể cạnh tranh với tập đoàn lớn về mức lương, đãi ngộ để tuyển nhân sự có nhiều kinh nghiệm. Vậy nên họ quyết định tuyển các bạn fresh hoặc junior về đào tạo.
- Đặc thù văn hoá, mô hình công ty hoặc tính chất sản phẩm: thường các công ty start-up văn hoá rất đặc thù, chỉ có các bạn trẻ mới có thể thích nghi tốt và chấp nhận đi lâu dài cùng công ty
- Ưu điểm nhân sự trẻ: không phải là cứ có ít kinh nghiệm là không có lợi thế gì, ưu điểm của nhân sự trẻ đó là tư duy mới mẻ, sáng tạo, nhiệt huyết mà nhiều ngành nghề rất cần. Nhìn vào giới làm marketing, creative ở các agency hầu hết là người trẻ không à. Ví dụ như team làm content cho Durex cũng cực trẻ luôn.