Tại sao nhiều doanh nghiệp vẫn ngại ứng dụng Blockchain cho Logistics?

Logistics là quản trị các dòng vận tải, trong đó có dòng vận tải hàng hóa và dòng vận tải thông tin đi kèm. Trùng hợp là quản trị dòng thông tin cũng chính là đối tượng mà Blockchain nhắm đến. Khi doanh nghiệp logistics ứng dụng công nghệ Blockchain, thông tin sẽ được kiểm soát chặt chẽ. 

Ví dụ về việc vận chuyển hàng bảo quản ở nhiệt độ thấp như thịt, sữa,… Hàng hóa từ nhà sản xuất được đưa lên phương tiện vận tải. Khi đến nhà phân phối, hàng hóa tiếp tục được chia nhỏ để chuyển tới các cơ sở tiêu thụ. Một lần nữa hàng hóa được đưa lên phương tiện vận chuyển. Trong mỗi một khâu của quá trình vận chuyển, nhiệt độ phải được giữ ở nhiệt độ 18 độ C, và chỉ cần một chênh lệch nhỏ cũng khiến hàng hóa bị hư hỏng, lãng phí và khiến giá thành hàng hóa bị đội lên.

Tuy nhiên, nếu sử dụng Blockchain, chỉ một mắt xích trong chuỗi không tuân thủ yêu cầu về nhiệt độ, doanh nghiệp hoàn toàn có thể biết và chặn ngay lô hàng tại đó.

Vì thế, tuy Blockchain có tiềm năng nâng cao hiệu quả trong hoạt động logistics, nhưng việc ứng dụng công nghệ này vẫn còn hạn chế. Tại sao nhiều doanh nghiệp vẫn ngại ứng dụng Blockchain cho Logistics như thế?

Từ khóa: blockchain, logistics, ứng dụng, Blockchain

Nếu db truyền thống hay dịch vụ dạng public cloud có thể giải quyết tốt đc vấn đề về logistics này thì chưa cần dùng tới Blockchain bạn ạ.

Ngoài ra vấn đề này còn liên quan tới các sự kiện off-chain (sảy ra bên ngoài của blockchain), blockchain sao giải quyết nổi.

Blockchain là một công nghệ mới, nhưng cần chọn đúng bài toán, vấn đề mà blockchain giải quyết một cách tốt nhất.

Trả lời

Nếu db truyền thống hay dịch vụ dạng public cloud có thể giải quyết tốt đc vấn đề về logistics này thì chưa cần dùng tới Blockchain bạn ạ.

Ngoài ra vấn đề này còn liên quan tới các sự kiện off-chain (sảy ra bên ngoài của blockchain), blockchain sao giải quyết nổi.

Blockchain là một công nghệ mới, nhưng cần chọn đúng bài toán, vấn đề mà blockchain giải quyết một cách tốt nhất.