Tại sao nói tiếng Thái là một ngôn ngữ đơn lập, tương tự ngôn ngữ khác ở Đông Nam Á, trong đó có tiếng Việt?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tiếng Thái là ngôn ngữ đơn lập vì nó có các đặc điểm sau: * Về mặt ngữ pháp: - Về cấu tạo, trong cấu trúc của từ không có sự phân chia 2 bộ phận: thực (căn tố) và hư (phụ tố) - Về mặt hình thái từ: Từ không biến đổi hình thái - Quan hệ ngữ pháp và ý nghĩa ngữ pháp được thể hiện bằng các phương tiện ngoài từ: trật tự từ, hư từ, ngữ điệu - Phạm trù từ loại không được thể hiện rõ ràng bằng các dấu hiệu hình thức - Ranh giới giữa cụm từ và từ ghép khó phân biệt rõ ràng * Về mặt ngữ âm: - Âm tiết có cấu trúc chặt chẽ Ngoài những đăc điểm của ngôn ngữ đơn lập trên thì tiếng Thái cũng vẫn có những đặc điểm khác ngôn ngữ đơn lập khiến nó trở thành ngôn ngữ đơn lập chưa triệt để: - Hình vị không trùng với từ (nét nghĩa đã giản hóa) - Khó đồng nhất hình vị và âm tiết Những ngôn ngữ khác ở Đông Nam Á và cả tiếng Việt cũng có những đặc điểm nêu trên nên có thể gọi chúng là ngôn ngữ đơn lập.
Trả lời
Tiếng Thái là ngôn ngữ đơn lập vì nó có các đặc điểm sau: * Về mặt ngữ pháp: - Về cấu tạo, trong cấu trúc của từ không có sự phân chia 2 bộ phận: thực (căn tố) và hư (phụ tố) - Về mặt hình thái từ: Từ không biến đổi hình thái - Quan hệ ngữ pháp và ý nghĩa ngữ pháp được thể hiện bằng các phương tiện ngoài từ: trật tự từ, hư từ, ngữ điệu - Phạm trù từ loại không được thể hiện rõ ràng bằng các dấu hiệu hình thức - Ranh giới giữa cụm từ và từ ghép khó phân biệt rõ ràng * Về mặt ngữ âm: - Âm tiết có cấu trúc chặt chẽ Ngoài những đăc điểm của ngôn ngữ đơn lập trên thì tiếng Thái cũng vẫn có những đặc điểm khác ngôn ngữ đơn lập khiến nó trở thành ngôn ngữ đơn lập chưa triệt để: - Hình vị không trùng với từ (nét nghĩa đã giản hóa) - Khó đồng nhất hình vị và âm tiết Những ngôn ngữ khác ở Đông Nam Á và cả tiếng Việt cũng có những đặc điểm nêu trên nên có thể gọi chúng là ngôn ngữ đơn lập.