1. Giới tính

Tại sao "nông dân" lại "chăn rau"?

Vì sao một số người lại có sở thích tán tỉnh và lừa gạt các bạn nữ?

Do nhu cầu về tình dục? Do muốn chinh phục số lượng lớn? Do trả thù đời?

Từ khóa: chăn rau, nông dân, trồng rau, Giới tính

Tôi vẫn đồng ý chữ lừa gạt bạn nêu trên. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại. Thuyền rất khó có thể đi ngược dòng bởi sự nỗ lực tự thân/dĩ nhiên vẫn có thể đi ngược dòng bởi sự can thiệp của lực trội cơ học.

Nhừng thường thuyền chỉ có thể xuôi nhanh theo dòng nước với sự đồng thuận của dòng nước mà thôi!

Quan trọng ở cả Nam và Nữ sống có lệch hay không là ở sự tôn trong chính bản thân mình. Đó cũng là tôn trọng chính gia đình, vợ/Chồng đang bên cạnh mình!

Còn bản chất sinh học ai sinh ra cũng đều có cả!

Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân!

Mình không đi thẳng vấn đề hi vọng mọi người chia sẻ và nhận xét thêm!

Trân trọng!

Trả lời

Tôi vẫn đồng ý chữ lừa gạt bạn nêu trên. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại. Thuyền rất khó có thể đi ngược dòng bởi sự nỗ lực tự thân/dĩ nhiên vẫn có thể đi ngược dòng bởi sự can thiệp của lực trội cơ học.

Nhừng thường thuyền chỉ có thể xuôi nhanh theo dòng nước với sự đồng thuận của dòng nước mà thôi!

Quan trọng ở cả Nam và Nữ sống có lệch hay không là ở sự tôn trong chính bản thân mình. Đó cũng là tôn trọng chính gia đình, vợ/Chồng đang bên cạnh mình!

Còn bản chất sinh học ai sinh ra cũng đều có cả!

Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân!

Mình không đi thẳng vấn đề hi vọng mọi người chia sẻ và nhận xét thêm!

Trân trọng!

Họ Sở vẫn còn nhiều mà :D các bạn nữ nên cẩn thận.

Bạn trả lời đúng rồi đó :D.