Có phải uống thuốc xong rồi uống sữa (bột) luôn thì thuốc không có tác dụng không?

  1. Sức khoẻ

Bố mình phải uống thuốc rất cay nên thường phải uống sữa luôn cho đỡ đau họng. Uống như vậy có đúng không?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Sữa thì ko là vấn đề, chủ yếu phụ thuộc thành phần thuốc. Nhưng uống thuốc thì tốt nhất nên uống với nước lọc. Các loại men sống thì ko nên uống với nước nóng. Chỉ có uống thuốc mà dùng đến đậu xanh là dễ gi hiệu quả nhất. Có lẽ do đậu xanh có tính giải độc.

Trả lời

Sữa thì ko là vấn đề, chủ yếu phụ thuộc thành phần thuốc. Nhưng uống thuốc thì tốt nhất nên uống với nước lọc. Các loại men sống thì ko nên uống với nước nóng. Chỉ có uống thuốc mà dùng đến đậu xanh là dễ gi hiệu quả nhất. Có lẽ do đậu xanh có tính giải độc.