1. Marketing
  2. Truyền thông đa phương tiện

Tại sao Ô mô lại quảng cáo hoài vậy?

Từ khóa: marketing, truyền thông đa phương tiện

Giả sử nếu Ô mô không quảng cáo đều đều như thế mình sẽ nghĩ Ô mô đã phá sản

Trả lời

Giả sử nếu Ô mô không quảng cáo đều đều như thế mình sẽ nghĩ Ô mô đã phá sản

Vì nếu không quảng cáo nhiều thì thương hiệu sẽ bị khán giả quên chăng?

Đọc câu hỏi của bạn mới để ý, lúc nào cũng thấy quảng cáo của Ô mô dù đã là một hãng nổi tiếng thế giới rồi