tại sao phải đặt câu hỏi ở đây

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vì đất nước đổi mới nhé ông =))
Trả lời
Vì đất nước đổi mới nhé ông =))
Vì bị bắt