CA: Quân số lực lượng Công an nhân dân chính quy hiện nay là bao nhiêu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

KHOẢNG 250.000 người
Trả lời
KHOẢNG 250.000 người