Tại sao Smart OTP lại an toàn hơn OTP?

  1. Công nghệ thông tin

Đầu tháng 7 mình thấy một số ngân hàng cho triển khai hình thức xác thực giao dịch bằng Smart OTP (bắt buộc) đối với các giao dịch có số tiền lớn.

Được giải thích là vì Smart OTP an toàn hơn OTP. Mình không hiểu về kỹ thuật thì 2 hình thức này khác nhau như thế nào, và tại sao Smart OTP lại an toàn hơn OTP?

Từ khóa: 

ngân hàng

,

công nghệ thông tin

Không an toàn hơn đâu.

Mình có bạn làm ngân hàng, nó nói ngân hàng đang muốn tiết kiệm chi phí tin nhắn, muốn đẩy ứng dụng mobile banking của họ thôi.

Trả lời
Không an toàn hơn đâu.

Mình có bạn làm ngân hàng, nó nói ngân hàng đang muốn tiết kiệm chi phí tin nhắn, muốn đẩy ứng dụng mobile banking của họ thôi.

Ý bạn là Soft OTP?

Quan tâm