1. Tâm lý học

Tại sao tâm trạng của con gái có thể thay đổi nhanh như gió?

Hôm trước, mình và bạn gái của mình giận nhau. Ngày hôm sau mình đã chủ động tới làm lành và 2 người đã đi chơi rất vui vẻ trở lại. Nhưng tới tối lại xảy ra một chuyện nhỏ chút và bạn gái lại giận tiếp ngay lập tức, cho dù 1 phút trước vẫn còn cười nói vui vẻ?

Từ khóa: , Tâm lý học

Bạn biết đàn ông sau hàng triệu năm tiến hóa đã hiểu đc gì về phụ nữ ko? Nó gói gọn giữa 2 cái ngoặc kép sau đây:

""

Đấy. Theo mình tìm hiểu thì biết được đến từng ấy đấy. 🤣🤣

Trả lời

Bạn biết đàn ông sau hàng triệu năm tiến hóa đã hiểu đc gì về phụ nữ ko? Nó gói gọn giữa 2 cái ngoặc kép sau đây:

""

Đấy. Theo mình tìm hiểu thì biết được đến từng ấy đấy. 🤣🤣