Tại sao từ "mẹ" khá giống nhau trong nhiều ngôn ngữ?

  1. Ngoại ngữ

Từ Âu sang Á thấy từ "mẹ" nghe đều giống nhau: mom (tiếng anh), omma (tiếng hàn), maman (tiếng pháp),... nói chung đa số ngôn ngữ đều nghe giống nhau ý. Vì sao có sự tương đồng này thế ?

Từ khóa: 

ngoại ngữ

  • Theo các nhà ngôn ngữ học thì 2 phụ âm M và P khi kết hợp với A sẽ tạo thành 2 âm tiết dễ nói nhất, dễ phát âm nhất, khi nói không cần uốn lưỡi nhiều. Vì vậy một em bé đang tập nói thì sẽ có xu hướng nói mama ma ma, da da da, pa pa pa, la la la.
  • Người ta cho rằng từ xa xưa khi một em bé bắt đầu nói những lời đầu tiên, những tiếng như ma ma, pa pa được người ta nghe, một đứa trẻ con có thể chỉ nói mama và chẳng nhằm vào ai cả, nhưng trẻ tập nói thì người ở gần chúng nhất chính là người mẹ và từ đó những âm tiết đó được gán cho vai trò ba, mẹ khi hình thành ngôn ngữ.
Sau đây là cách gọi Mẹ ở bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau:https://cdn.noron.vn/2022/04/25/5040567mom-1650874547.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/04/25/5040568mother-1650874547.jpg

(Nguồn: tinhte.vn)

Trả lời
  • Theo các nhà ngôn ngữ học thì 2 phụ âm M và P khi kết hợp với A sẽ tạo thành 2 âm tiết dễ nói nhất, dễ phát âm nhất, khi nói không cần uốn lưỡi nhiều. Vì vậy một em bé đang tập nói thì sẽ có xu hướng nói mama ma ma, da da da, pa pa pa, la la la.
  • Người ta cho rằng từ xa xưa khi một em bé bắt đầu nói những lời đầu tiên, những tiếng như ma ma, pa pa được người ta nghe, một đứa trẻ con có thể chỉ nói mama và chẳng nhằm vào ai cả, nhưng trẻ tập nói thì người ở gần chúng nhất chính là người mẹ và từ đó những âm tiết đó được gán cho vai trò ba, mẹ khi hình thành ngôn ngữ.
Sau đây là cách gọi Mẹ ở bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau:https://cdn.noron.vn/2022/04/25/5040567mom-1650874547.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/04/25/5040568mother-1650874547.jpg

(Nguồn: tinhte.vn)